צחי הנגבי מסביר את הצבעתו בכנסת בעד ההתנתקות:"לא הייתי מוכן להיות הפראייר שמצביע נגד"
ב' הנבחרים
צחי הנגבי מסביר את הצבעתו בכנסת בעד ההתנתקות:"לא הייתי מוכן להיות הפראייר שמצביע נגד"
00:00 / 01:55