"כאב עצום שאני לא יכול לתאר": הרב יונה גודמן סיפר על אחיינו יקיר שנפל בקרבות
ב' הנבחרים
"כאב עצום שאני לא יכול לתאר": הרב יונה גודמן סיפר על אחיינו יקיר שנפל בקרבות
00:00 / 08:00