"אובדן השליטה של השלטון המרכזי מול השלטון המקומי"
ב' הנבחרים
"אובדן השליטה של השלטון המרכזי מול השלטון המקומי"
00:00 / 00:41