פרסום ראשון: יו"ר הכנסת קובר את "חוק הנאשם"
ב' הנבחרים
פרסום ראשון: יו"ר הכנסת קובר את "חוק הנאשם"
00:00 / 04:08