ב' הנבחריםב' הנבחרים

ראש עיריית יוקנעם היוצא: "לקחתי עיירת פיתוח ואני עוזב מעצמה"

View descriptionShare

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. 
4,038 clip(s)
Loading playlist

ראש עיריית יוקנעם עלית היוצא סימון אלפסי, שכיהן מאז 1989 ועד היום, בריאיון לרן בנימיני ויגאל גואטה בתוכנית "בנימיני וגואטה", 27.02.24

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. ב' הנבחרים

    4,038 clip(s)

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 5,685 clip(s)