עימות בין ח"כ יאיר גולן לח"כ עמית הלוי סביב הטיפול הישראלי בעריקאת
ב' הנבחרים
עימות בין ח"כ יאיר גולן לח"כ עמית הלוי סביב הטיפול הישראלי בעריקאת
00:00 / 15:15