ראש הישיבה בכרמל: "שמענו פיצוצים, פתאום התלמיד קלט שהוא ספוג דם"
ב' הנבחרים
ראש הישיבה בכרמל: "שמענו פיצוצים, פתאום התלמיד קלט שהוא ספוג דם"
00:00 / 05:15