"יאיר היה כליל השלמות"
ב' הנבחרים
"יאיר היה כליל השלמות"
00:00 / 05:37