ב' הנבחריםב' הנבחרים

"באנו לחזק את הקואליציה – יש כאן רוב בעם שתומך בכם"

View descriptionShare

אפרת לופו, ממארגנות המחאה בעד הרפורמה, בריאיון לתמר אלמוג, מתוך התוכנית "בחצי היום", 16.3.23

(צילום: תנועת "קול ישראל") 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. ב' הנבחרים

    4,038 clip(s)

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 5,684 clip(s)