ב' הנבחריםב' הנבחרים

תמר שובצה לשמור על הנוחבה: "בנות פגעו בעצמן כדי להשתחרר"

View descriptionShare

תמר, חיילת מילואים ששובצה לשמור על מחבלי הנוחבה, בריאיון לקרן נויבך בתוכנית "סדר יום" 29.05.24

צילום: דובורת שב"ס

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 5,683 clip(s)