תלמידות בשדרות תועדו יורדות מתחת לשולחנות: "אלה לא חיים"
ב' הנבחרים
תלמידות בשדרות תועדו יורדות מתחת לשולחנות: "אלה לא חיים"
00:00 / 14:48