ב' הנבחריםב' הנבחרים

"כששמו אותי על האופנוע בדרך לעזה חשבתי שזה הסוף, הסתכלתי על בית העלמין להיפרד מבעלי"

View descriptionShare

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. 
4,038 clip(s)
Loading playlist

עדה שגיא, ששוחררה משבי חמאס בראיון לקלמן ליברמן 27/02/2024

צילום: AFP

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. ב' הנבחרים

    4,038 clip(s)

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 5,684 clip(s)