ב' הנבחריםב' הנבחרים

"אני משדרת 30 שנה - מעולם לא ראיתי התערבות פוליטית כזאת"

View descriptionShare

כרמלה מנשה על הזווית שלה מהאירוע בחברון. בשיחה עם רן בנימיני ויגאל גואטה בכאן רשת ב 30.11.22

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. ב' הנבחרים

    3,712 clip(s)

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,620 clip(s)