ב' הנבחריםב' הנבחרים

"זה כאילו יש שתי דרגות של חללים": המאמץ להציל את קברי החללים המוזנחים

View descriptionShare

כתבתנו כרמלה מנשה על העדר כבוד לקברים מוזנחים, הרוסים ועל סף התפוררות בבתי העלמין האזרחיים בארץ, עם דורית פרי מייסדת ארגון לתת פנים לנופלים ושלומית נכדתו של אברהם תפר, בשיחה עם אסתי פרז בתוכנית "בחצי היום", 11.4.21

צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. ב' הנבחרים

    3,937 clip(s)

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 4,943 clip(s)