"הזיכרון שכל רגע אתה עלול להתגלות כיהודי לא מש ממני"
ב' הנבחרים
"הזיכרון שכל רגע אתה עלול להתגלות כיהודי לא מש ממני"
00:00 / 18:36