ב' הנבחריםב' הנבחרים

"היא הייתה צריכה לנקות ולבשל למשפחה שהיא הייתה אצלה"

View descriptionShare

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. 
4,038 clip(s)
Loading playlist

שירה אלבג, אמא של החטופה לירי אלבג, בריאיון לקרן נויבך בתוכנית "סדר יום" 18.03.24

צילום: באדיבות המשפחה 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. ב' הנבחרים

    4,038 clip(s)

ב' הנבחרים

הראיונות שכולם מדברים עליהם מבית כאן רשת ב'. 
Follow podcast
Recent clips
Browse 5,684 clip(s)