"במשך שלוש שנים הם היו קצת ילדים שלנו ופתאום לאבד כל כך הרבה בבת אחת"
ב' הנבחרים
"במשך שלוש שנים הם היו קצת ילדים שלנו ופתאום לאבד כל כך הרבה בבת אחת"
00:00 / 13:49