הפינה הכלכלית

View descriptionShare
Published Aug 4, 2022, 7:32 AM

  שיחה עם ערן ברטל, פרשן כלכלי

 מתוך מסכמים שבוע עם דב אייכלר

עורך איתי סופרין

 מפיקה אירה וקסלר 

  

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1925 clip(s)