לקראת תשעה באב-עלייה להר הבית של חרדים שעולים להר

View descriptionShare
Published Aug 4, 2022, 7:49 AM

    שיחה עם משה פישר, ארגון בני עליה, ארגון של חרדים שעולים להר הבית

 מתוך מסכמים שבוע עם דב אייכלר 

 עורך איתי סופרין 

 מפיקה אירה וקסלר 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1925 clip(s)