כאן מורשתכאן מורשת

מחקר שכלל ראיונות עומק עם עשרות מנהלים, מורים ומפקחים בתלמודי תורה חרדיים,

View descriptionShare

 מספק הצצה נדירה לאופן שבו מנווטים בתי הספר בין הדרישה ללמד לימודי ליבה להנחיות הרבנים. "המדינה לא באמת יודעת מה קורה בתלמודי התורה", אומרת פרי-חזן. "יש הסכמה שבשתיקה, ומשרד החינוך אפילו לא מקיים תקשורת ישירה וסדירה עם בתי הספר": (אחד החוקרים).

שיחה עם פרופ׳ לטם חזן פרי, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך באוניברסיטת חיפה

 כד בתשרי תשפג 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 2,552 clip(s)