כאן מורשתכאן מורשת

״אני מרגיש שהשם דיבר אלי״

View descriptionShare

דור שחר שהוא גר צדק ויליד עזה התראיין לדב אייכלר ונתן משי על ״חפים מפשע״ בעזה על תמונת המצב מנקודת מבטו ועל איך גילה את היהדות.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 5,520 clip(s)