צעדה של משפחת גולדין צועדת מביתם בכפר סבא למחסום ארז

View descriptionShare
Published Aug 4, 2022, 7:30 AM

שיחה עם פרופ' שמחה גולדין,אביו של הדר גולדין ז"ל

 מתוך מסכמים שבוע עם דב אייכלר עורך איתי סופרין

 מפיקה אירה וקסלר 

  

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1925 clip(s)