הרב יהושע ון דייק - דברים וט' באב

View descriptionShare
Published Aug 4, 2022, 1:21 PM

שיעורו השבועי של הרב יהושע ון דייק - ראש ישיבת איתמר ורבה של רמת מגשימים לפרשת דברים

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1906 clip(s)