הפרסום מגזים ומאדיר את המוצר שהוא מעונין למכור. אומר את האמת אבל לא את כל האמת. כשר אבל מסריח?

View descriptionShare
Published Mar 13, 2022, 10:10 AM

 בני טיטלבוים שוחח עם רב הישוב נוב, אורי סדן ממכון "משפטי ארץ"שחושב שהפרסום לא בהכרח סותר את ההלכה

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1667 clip(s)