כאן מורשתכאן מורשת

שישי כאן | אחינו כל בית ישראל

View descriptionShare

הרב דוד מצגר, מתוך שישי כאן עם שלומי גולדברג 17.11.23 

הפקה: עמרי קפלן

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 5,450 clip(s)