הביקור הצפוי של ביידן בישראל
כאן מורשת
הביקור הצפוי של ביידן בישראל
00:00 / 11:26