הרב יצחק יעקובוביץ - דברים - שבת חזון

View descriptionShare
Published Aug 4, 2022, 1:18 PM

שיעורו השבועי של הרב יצחק יעקובוביץ - רב המועצה האזורית דרום השרון לפרשת דברים.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1925 clip(s)