כאן מורשתכאן מורשת

״ראיתי בהם את האכזריות הזאת לפני שנים״

View descriptionShare

אל״מ במיל׳ דוד חכם שהיה בכיר בממשל בעזה ויועץ שר הביטחון לענייני ערבים, בראיון לדב אייכלר ונתן משי עם ניתוח המלחמה ותחזית הצעדים הבאים.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 5,519 clip(s)