פנחס ולרשטיין, לשעבר מנכ"ל מועצת יש"ע   -האם בעת הזו יש לשוב ליישב יהודים בעזה?
כאן מורשת
פנחס ולרשטיין, לשעבר מנכ"ל מועצת יש"ע -האם בעת הזו יש לשוב ליישב יהודים בעזה?
00:00 / 08:58