סקירת עיתוני סוף השבוע

View descriptionShare
Published Aug 4, 2022, 7:34 AM

שיחה עם דנה בצלאל, מקור ראשון דיגיטל

 מתוך מסכמים שבוע עםם דב אייכלר 

עורך איתי סופרין 

 מפיקה אירה וקסלר 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1906 clip(s)