כאן מורשתכאן מורשת

ספר חדש בשם "למה בר מצווה ובת מצווה? חניכה מגדר וראווה בתרבויות יהודיות"

View descriptionShare

חניכה מגדר וראווה בתרבויות יהודיות" מנסה להבין את מהות טקסי החניכה היהודים, ולמה מסורות אחרות הלכו ונעלמו ואילו הטקסים הללו רק מתחזקים

שיחה עם פרופ׳ חזקי שוהם מלמדא עיון האוניברסיטה הפתוחה

מתוך מסמכים שבוע עם דב אייכלר 

כג אדר תשפג 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 6,674 clip(s)