17 שנה להתנתקות סיפורה של אחת מהמפונות-ומופע חדש

View descriptionShare
Published Aug 4, 2022, 7:37 AM

שיחה עם דקלה ד' גלעד

 מתוך מסכמים שבוע עם דב אייכלר 

 עורך איתי סופרין 

 מפיקה אירה וקסלר 

  

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1906 clip(s)