שכיר הוא עבד מודרני?

View descriptionShare
Published May 11, 2022, 8:05 AM

 רב המושב נוב בגולן הרב אורי סדן ממכון משפטי ארץ על מעמד העובד

בפרשת השבוע פרשת בהר

 מתוך הבוקר עם בני  טייטלבוים 

 עורך איתי סופרין 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

כאן מורשת

Recent clips
Browse 1667 clip(s)