"עצירת המלחמה כעת לטובת עסקה היא טעות קשה"
כאן מורשת
"עצירת המלחמה כעת לטובת עסקה היא טעות קשה"
00:00 / 10:20