כאן מקומי Kan Mekomi
תחבורה בשבת - גזר דין מוות
00:00
36:07