כאן מקומי Kan Mekomi
"המסר של המשטרה הוא אל תתלוננו"
00:00
35:28