כאן מקומי Kan Mekomi
תמותת תינוקות בפזורה הבדואית
00:00
50:11