כאן מקומי Kan Mekomi
מי החליט שקו 8א' שייך רק לגברים חרדים?
00:00
35:31