כאן מקומי Kan Mekomi
האם תגיע תנועת הנוער לפינוי עמונה?
00:00
36:44