כאן מקומי Kan Mekomi
פריצות, גניבות וונדליזם חמור בבתי הספר בנגב
00:00
38:24