כאן מקומי Kan Mekomi
"השר מחרים אותנו בלחץ חברי מרכז"
00:00
37:17