כאן מקומי Kan Mekomi
ראש עיריית פתח תקווה: "המדינה הפקירה אותנו"
00:00
37:49