JusspoddenJusspodden

§197 Klima og menneskerettigheter

View descriptionShare

Er klimaendringer og klimakamp et spørsmål om politikk som skal være opp til våre folkevalgte eller er det også et spørsmål om juss og menneskerettigheter? Det har vært en debatt over mange år og nå har menneskerettsdomstolen EMD sett på spørsmålet. Gjest Marius Gulbranson forteller hva dommen går ut på, hvilke konsekvenser den vil ha for Sveits og kan ha for Norge, og hva som vil skje videre.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Jusspodden

    214 clip(s)

Jusspodden

Har du tenkt på hvor mye av det du gjør i løpet av dagen som i bunn og grunn er jus? Hvor mye av det 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 214 clip(s)