הארץ על הדרךהארץ על הדרך

לפי האינטלקטואל הכוכב סטיבן פינקר, העולם נהיה טוב יותר. ממש כך

View descriptionShare

קורא: איתן רץ

פורסם בתאריך 23/05/2024

https://www.haaretz.co.il/magazine/2024-05-23/ty-article-magazine/.highlight/0000018f-9fbb-d376-a5bf-9ffbff050000

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. הארץ על הדרך

    736 clip(s)

הארץ על הדרך

הכתבות המעניינות של סוף השבוע, מוקלטות באולפני המרכז לתרבות מונגשת
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 774 clip(s)