הארץ על הדרךהארץ על הדרך

אתגר קרת: "אם הייתי טוב בדבר הזה שנקרא חיים לא הייתי כותב"

View descriptionShare

קורא: אחתן רץ

פורסם ב-13.6.24

https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/2024-06-13/ty-article-magazine/.highlight/00000190-015d-da02-a1dc-fd5fd39b0000

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. הארץ על הדרך

    736 clip(s)

הארץ על הדרך

הכתבות המעניינות של סוף השבוע, מוקלטות באולפני המרכז לתרבות מונגשת
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 776 clip(s)