הארץ על הדרךהארץ על הדרך

"סליחה שאני מפריעה, אבל חמי נמצא בעזה"

View descriptionShare

פורסם בתאריך 07.03.24

קוראת: יפעת ניב ברק

https://www.haaretz.co.il/magazine/2024-03-07/ty-article-magazine/.highlight/0000018e-143e-d3e2-a7ae-747f2d200000

 

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. הארץ על הדרך

    736 clip(s)

הארץ על הדרך

הכתבות המעניינות של סוף השבוע, מוקלטות באולפני המרכז לתרבות מונגשת
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 774 clip(s)