הארץ על הדרךהארץ על הדרך

הסבירות שייווצרו באקראי תנאים לחיים היא אפסית. האם היקום עצמו תיכנן את זה?

View descriptionShare

פורסם בתאריך: 08/02/2024

קריין: אבי שחרון

https://www.haaretz.co.il/magazine/2024-02-07/ty-article-magazine/.highlight/0000018d-7e43-d636-adef-7eef0f900000

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. הארץ על הדרך

    739 clip(s)

הארץ על הדרך

הכתבות המעניינות של סוף השבוע, מוקלטות באולפני המרכז לתרבות מונגשת
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 777 clip(s)