הארץ על הדרךהארץ על הדרך

נועז, נצי, יצירתי — והאיש שהורה להפגיז בית עם 13 בני ערובה. מי אתה ברק חירם?

View descriptionShare

קורא: איתן רץ

פורסם בתאריך: 30/05/2024

https://www.haaretz.co.il/magazine/2024-05-30/ty-article-magazine/.highlight/0000018f-bf3e-d5c5-a3ff-ff3f2e0a0000

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. הארץ על הדרך

    740 clip(s)

הארץ על הדרך

הכתבות המעניינות של סוף השבוע, מוקלטות באולפני המרכז לתרבות מונגשת
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 778 clip(s)