המדריך לשביל ישראל Israel Roadהמדריך לשביל ישראל Israel Road

פרק 32 - מפארק ערד למצד תמר

View descriptionShare
נחצה את העיר ערד ונעבור מאגורות מים ונחלים בדרך לנקודת גביית מס רומית. נצפה על מדבר יהודה ואפילו על אגן ים המלח, נטייל כמה שעות בתוך אפיק נחל לפני שנעצור ללילה בדרך למצד תמר. בסוף המקטע הזה נסגור למעלה מ-40 קילומטרים, ולכן אי אפשר לעבור אותו מבלי לעצור לישון בדרך. אנחנו נמליץ על חניון הלילה בבאר אפעה ונספר לכם על הנחש שנתן לן את שמו.
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. המדריך לשביל ישראל

    42 clip(s)

המדריך לשביל ישראל Israel Road

אנחנו יוצאים ביחד למסע בן מאות קילומטרים מקיבוץ דן ועד העיר אילת ב-44 המקטעים של שביל ישראל. בכל פרק 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 42 clip(s)