המדריך לשביל ישראל Israel Roadהמדריך לשביל ישראל Israel Road

פרק 30 - מכרמים להר עמשא

View descriptionShare

בפרק זה של המדריך לשביל אנחנו ממשיכים את התנועה מזרחה לכיוון ערד. נתחיל בין עצי היער הנטוע הגדול בארץ, יער יתיר, שהוא גם היער המשמעותי האחרון שנעבור בדרכנו דרומה בשביל. נעבור בכמה תילים מעניינים ובחלקת הנצחה לחסיד אומות העולם שהיה קונסול פורטוגל בצרפת במלחמת העולם השניה. נטפס על הר עמשא כדי לראות פריחה מדהימה, ונסיים בקיבוץ הר עמשא, כפר שיתופי אקולוגי שהכשיר חדר אירוח מיוחד לשימוש השביליסטים. שימו לב שלפנינו יום הליכה ארוך במיוחד אז מומלץ מאוד להתחיל מוקדם ולקחת הפסקות מדודות.

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. המדריך לשביל ישראל

    42 clip(s)

המדריך לשביל ישראל Israel Road

אנחנו יוצאים ביחד למסע בן מאות קילומטרים מקיבוץ דן ועד העיר אילת ב-44 המקטעים של שביל ישראל. בכל פרק 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 42 clip(s)